Termeni si conditii de utilizare a serviciului Myaccount prin intermediul aplicatiei Myaccount

Pentru scopul acestor termeni si conditii de utilizare a serviciului MyAccount prin intermediul Aplicatiei My Account:

TELEKOM Romania Mobile este TELEKOM Romania Mobile Communications S.A., furnizor de servicii de comunicatii electronice, cu sediul social in B-dul Expozitiei nr. 1C, Cladirea B1, Etajele 1, 2 si 3, sector 1, cod postal 012101, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/433/1999, cod unic de inregistare 11952970, inregistrat ca operator de date cu caracter personal in baza Notificarii nr. 3076,

Termenii folositi in cadrul acestui document vor avea urmatorul inteles:

Aplicatia My Account inseamna programul software preinstalat pe terminalele mobile achizitionate in reteaua Telekom Mobile si parteneri sau descarcat de catre Client din iOS AppStore ® sau Android PlayStore ® prin intermediul careia Clientii Societatii vor avea acces la Serviciul My Account astfel cum este definit in Termenii si Coditiile de utilizare a serviciului MyAccount, acceptate de catre Client la momentul inregistrarii contului personal de My Account.

Termenii si Conditiile de folosire a Serviciului My Account presupun acei termenii si conditii acceptati de catre orice utilizator al servicului la momentul inregistrarii contului pe site-ul web mobile.telekom.ro, sectiunea “My Account”, in scopul utilizarii Serviciului My Account sau prin inregistrarea prin aplicatia mobila folosind numarul de telefon introdus manual sau detectat automat.

Utilizator al Cartelei TELEKOM Romania Mobile reprezinta orice persoana care utilizeaza servicii de comunicatii electronice TELEKOM Romania Mobile preplatite.

Ceilalti termeni folositi cu majuscula in acest document vor avea intelesul atribut prin Termenii si Coditiile de Utilizare a Serviciului MyAccount.

Clientul intelege ca acesti Termeni si Conditii nu exclud, ci completeaza Termenii si Coditiile de utilizare a Serviciului MyAccount iar asumarea lor este obligatorie pentru a putea folosi Aplicatia.

1. DESCRIEREA SERVICIULUI MY ACCOUNT ACCESAT PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI MY ACCOUNT

Accesul în aplicația My Account se poate realizează pe baza credențialelor înregistrate anterior sau pe baza numărului de telefon, aplicația având capacitatea să recunoască numărul de telefonul din dispozitivul în care este utilizată cartelă SIM Telekom Mobile.

În acest sens, Clientul a luat la cunoștință și confirmă că a înțeles că pentru situația în care deține mai multe numere de telefon sub același cont, fiecare număr de telefon poate fi utilizat pentru autentificarea în aplicație și va avea acces deplin la conținutul serviciului Myaccount și a informațiilor furnizate în cadrul acestuia, în condițiile precizate mai jos.

Totodată, pentru că pot există și situații în care unele dintre cartelele SIM achiziționate pe același cont de abonat sunt utilizate de alte persoane, iar Telekom Mobile acordă o mare atenție confidențialității și respectării vieții private, punem la dispoziție titularului de cont posibilitatea de a nu fi de acord cu furnizarea accesului pe baza de număr de telefon la aplicația Myaccount. Astfel, în măsură în care Clientul nu este de acord că celelalte SIM-uri să aibă acces la aplicația My Account și la informațiile aferente contului tău, Clientul trebuie să trimită NU la 321 de pe numărul de telefon Telekom Mobile al titularului de cont.

De asemenea, Clientul este informat că această modalitate de accesare a Serviciului comportă anumite limitări față de versiunea oferită Utilizatorilor pe website-ul mobile.telekom.ro, secțiunea “My Account”.

Astfel, Serviciul MyAccount accesat prin intermediul Aplicației My Account pune la dispoziția Utilizatorilor:

 • informații privind serviciile/produsele Societății;
 • posibilitatea de a achita on-line serviciile de comunicații pe baza de abonament, precum și posibilitatea de a reîncarcă on-line cartelele TELEKOM România Mobile preplătite;
 • informații despre factură sau infomatii despre cartelă preplatita Telekom Mobile România (valoare credit, modalități de reîncărcare);
 • informații despre alte servicii ale Societății;
 • informații privind serviciile deja achiziționate de la oricare dintre Societăți, informații care includ, dar nu se rezumă la informații despre Abonat sau vizualizarea balanței contului;
 • posibilitatea de a activă și dezactiva opțiuni și extraoptiuni pentru serviciile postplatite.
 • notificări de tip PUSH pe terminalul mobi (e.g emiterea facturilor, oferte noi ale Societății);
 • posibilitatea de a află codul PUK

Serviciile descrise mai sus vor fi disponibile în condițiile menționate în Termenii și Condițiile de folosire a Serviciului My Account, cu excepția limitărilor descrise în acest document.

2. UTILIZAREA SERVICIULUI MYACCOUNT ACCESAT PRIN INTERMEDIUL APLICATIEI MY ACCOUNT

Serviciul MyAccount poate fi accesat de catre Utilizatori si prin intermediul Aplicatiei in conditiile si cu limitarile descrise in acest document.

Aplicatia va putea fi download-ata din iOS AppStore ® , Android PlayStore® sau va fi preinstalata pe terminalele mobile achizitionate in reteaua Telekom Mobile si parteneri.

Accesarea Serviciului prin intermediul Aplicatiei se face numai prin intermediul unei conexiuni la Internet si prin utilizarea unui terminal mobil dotat cu system de operare iOS sau Android

Folosirea Aplicatiei presupune: (i) inregistrarea prealabila in vederea utilizarii serviciului My Account si acceptarea prealabila, integrala si neconditionata a Termenilor si Conditiilor de folosire a Serviciului My Account precum si (ii) acceptarea prealabila, integrala si neconditionata a prezentilor termeni si conditii.

Utilizatorul este responsabil in legatura cu pastrarea confidentialitatii Numelui de Utilizator si a Parolei de acces, fiind obligat sa notifice despre orice utilizare neautorizata si despre toate bresele de securitate (inclusiv de cele suspectate). Utilizatorul intelege si accepta ca Societatea nu are nicio responsabilitate in legatura cu eventualele daune directe si/sau indirecte cauzate Utilizatorului (i) prin orice acces neutorizat care poate sa apara ca rezultat a acestor actiuni sau (ii) prin folosirea neautorizata sau ilegala a datelor de catre o terta persoana ca urmare a neglijentei sau culpei Utilizatorului ori din alte motive.

Utilizatorul este informat cu privire la faptul ca Aplicatia My Account ofera posibilitatea logarii automate prin selectarea unei optiuni in acest sens. Acest lucru presupune ca Utlizatoul nu va fi nevoit sa introduca de fiecare data Numele de Utilizator sau Parola. In cazul in care utilizatorul alege aceasta optiune, acesta are cunostinta si isi asuma riscul ca informatiile sale personale (inclusiv, dar fara a se limita la datele sale personale) sa fie accesate de un tert, in cazul instrainarii, pierderii, furtului sau folosirii din orice alt motiv de catre o alta persoana a terminalului mobil.

Serviciul MyAccount este furnizat prin intermediul unui sistem informatic cu acces restrictionat. Orice accesare a sistemului, prin folosirea unui nume de utilizator si a unei parole (cod de acces) sau adresa de email/numar de telefon si cod, care nu au fost alocate celui care incearca sa acceseze sistemul, in considerarea identitatii sale si a calitatii de Client, sau de Utilizatorul Administrator, sau accesarea sistemului in orice alt mod, prin inlaturarea neautorizata a restrictiilor de acces, precum si utilizarea sistemului cu depasirea limitelor autorizarii constituie infractiune si se pedepseste conform legii romane. Continuarea procedurii de acces este considerata ca o intelegere neechivoca, din partea persoanei care incearca accesarea, a avertismentului de mai sus si a consecintelor nerespectarii acestuia.

Folosirea sectiunii Magazine din aplicatia mobila necesita incarcarea unor informatii din afara retelei Telekom Romania Mobile motiv pentru care traficul de date inregistrat la folosirea acestei sectiuni nu este gratuit si este dedus conform planului tarifar al clientului.

3. PLATI EFECTUATE ON-LINE PRIN SERVICIUL MyAccount

Utilizatorii au posibilitatea ca prin intermediul Serviciului MyAccount sa plateasca facturi aferente serviciilor de comunicatii pe baza de abonament si de a reincarca online cartelele Telekom Romania Mobile preplatite.

Pentru a procesa platile trimitem catre terti precum Cardinal Commerce:

 • Date despre tranzactie: tipuri de display ale telefonului, date de referinta ale SDK-ului (asignate de EMVCo)
 • Date despre dispozitiv: rezolutia ecranului, sistemul de operare, fusul orar
 • Date de diagnostic: erori de procesare, initializarea SDK-ului

Detaliile cu privire la plati, precum si termenii si conditiile in care acestea se efectueaza sunt se cele descrise si acceptate prin Termenii si Conditiile de folosire a Serviciului My Account asumati de catre Utilizator la momentul inregistrarii on-line.

4. REINCARCAREA CARTELELOR PREPLATITE Telekom Romania Mobile

In vederea reincarcarii cartelelor preplatite Telekom Romania Mobile, Utilizatorul declara ca a citit si a acceptat in totalitate termenii si conditiile privind reincarcarea. Acesti termeni se regasesc prin accesarea urmatorului link: https:///media.mobile.telekom.ro/images/docs/Legal_docs/Mobile/Termeni_si_conditii_de_utilizare_a_serviciului_de_reincarcare_online_a_cartelelor_preplatite.pdf

5. ACCESUL LA SERVICIUL MYACCOUNT PRIN INTERMEDIUL APLICATIEI MY ACCOUNT

Societatea ofera Clientilor acces limitat, in interes personal si in legatura cu serviciile de comunicatii electronice oferite preplatite sau pe baza de abonament, prin intermediul Aplicatei My Account si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral Aplicatia, de a reproduce partial sau integral Aplicatia, de a copia, vinde/revinde sau de a exploata Aplicatia in orice maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor Societatii.

Societatea nu va fi raspunzatoare pentru urmatoarele: (1) erori generate de software, caderi de retea, alterarea si/sau de-securizarea informatiilor care tranziteaza alte sisteme decat cele ale Telekom Romania Mobile sau datorate caderii retelei oricarui alt tert; (2) folosirea frauduloasa a retelei de catre Abonat.

Telekom Romania Mobile poate decide oricand suspendarea furnizarii, modificarea sau intreruperea furnizarii Serviciului cu efect imediat si fara un anunt prealabil, in scopul efectuarii unor reparatii sau lucrari de intretinere sau in scopul imbunatatirii performantelor Serviciulu sau pentru un alt motiv, oricare ar fi acesta.

6. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. Prezenta sectiune are ca obiect informarea dvs. cu privire la modul in care prelucram datele dvs. cu caracter personal atunci cand va creati un cont MyAccount pentru a fi folosit in cadrul website-ului mobile.telekom.ro si a aplicatiei MyAccount. Suplimentar, in functie de interactiunile specifice cu Telekom Romania Mobile, prevederile acestei sectiuni se vor completa in mod corespunzator informatiile prezentate pe website-ul mobile.telekom.ro in cadrul Sectiunii Protectia Datelor.

Utilizarea contul MyAccount va permite accesul la o serie functionalitati pentru gestionarea serviciile contractate si pentru a va usura interactiunea dvs. cu Operatorul. De asemenea, prin intermediul MyAccount puteti sa va setati optiunile cu privire la primirea comunicarilor comerciale din parte Operatorului sau a partenerilor acestuia.

6.2. Datele dvs. cu caracter vor fi prelucrate de catre Telekom Romania Mobile care vor avea calitatea de operator in sensul prevederilor Regulamentului nr. 2016/679. Astfel, Telekom Romania Mobile va fi denumita in prezenta sectiune „Operatorul”.

Pentru Operator este desemnat un singur Responsabil de protectia datelor care poate fi contactat la adresa: dpo@telekom.ro.

6.3. In general, datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucram sunt furnizate direct de dumneavoastra. Cu titlul de exemplu, primim informatii de la dvs. cand:

 • • Va creati un cont MyAccount, ne transmiteti: adresa de e-mail si numarul de telefon
 • • Completati informatii in cadrul paginii dvs. personale (Contul meu / Personalizare Cont) din platforma MyAccount aveti posibilitatea sa adaugati informatii suplimentare, precum: nume si prenume, alias-uri, telefon de contact suplimentar, adrese de livrare, etc.
 • • Platiti o factura sau reincarcati contul prepaid: numarul de telefon, codul de client, datele aferente cardului bancar, etc.

Anumite informatii sunt colectate prin intermediul cookies sau alte tehnologii similare atunci cand utilizati site-urile Telekom Mobile sau aplicatia MyAccount. Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati "Documentul de informare a utilizatorilor despre prezenta cookie-urilor" disponibil "aici".

De asemenea, daca ati fost de acord sa primiti oferte personalizate, Operatorul poate prelucra datele de trafic si/sau de localizare, in vederea crearii unui profil de client in vederea:

 • • Personalizarii ofertei de produse si/sau servicii;
 • • Efectuarii de comunicari comerciale pentru produsele si/sau serviciile oferite de Operator;
 • • Transmiterii de oferte personalizate pentru produsele si/sau serviciile oferite de partenerii contractuali ai Operatorului

6.4. Nu colectam si nu prelucram categorii speciale de date, asa cum sunt definite in art. 9 din Regulamentul nr. 2016/678. De asemenea, nu dorim sa colectam sau sa prelucram date ale minorilor care nu au implinit varsta de 16 ani.

6.5. In functie de situatia specifica si interactiunile cu Operatorul, datele dvs. cu caracter personal pot fi utilizate de catre Operator in urmatoarele scopuri:

(i) Pentru prestarea serviciilor Operatorului, avem nevoie de datele dvs. pentru

 • • Crearea si administrarea contului MyAccount;
 • • Gestionarea resurselor si a datelor de trafic, precum si a optiunilor aferente tipurilor de servicii contractate;
 • • Achizitionarea, livrarea si instalarea produselor si/sau serviciilor puse la dispozitie in cadrul website-ului mobile.telekom.ro sau in cadrul aplicatiei mobile MyAccount;
 • • Solutionarea si gestionarea sesizarilor, solicitarilor, plangerilor sau alte asemenea in legatua cu serviciile achizitionate sau alte interactiuni efectuate prin contul dvs. MyAccount (de ex. MyRepair);
 • • Plata facturilor aferente serviciilor Operatorului sau alimentarea conturilor pre-paid;

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este in cele mai multe cazuri necesara pentru incheierea si executarea unui contract intre Operator si dvs. De asemenea, anumite prelucrari subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislatia aplicabila, inclusiv legislatia fiscala si contabila.

(ii) Pentru imbunatatirea experientei dvs. pe platformele online ale Operatorului

Ne dorim in permanenta sa va oferim cea mai buna experienta de utilizare a serviciilor oferite prin MyAccount. Astfel, cu titlu de exemplu, va putem colecta si utiliza anumite informatii in legatura cu comportamentul dvs. pe site-urile Telekom Mobile sau in aplicatia MyAccount sau va putem invita sa completati chestionare de satisfactie sau putem desfasura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii si cercetari de piata.

Ne intemeiem aceste activitati pe interesul nostru legitim de a desfasura activitati comerciale, avand intotdeauna grija ca drepturile si libertatile dvs. fundamentale sa nu fie afectate.

(iii) Pentru a va transmite comunicari comerciale (marketing)

In masura in care v-ati dat consimtamantul, putem sa va transmitem anumite mesaje (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/web push/etc.) prin care va informam cu privire la ofertele din portofoliul Operatorului. Pentru a va pune la dispozitie informatii de interes pentru dvs. sau pentru a va face oferte personalizate, putem folosi anumite date cu privire cu privire la comportamentul dvs. de client pentru a va crea un profil.

In anumite situatii, ne putem baza activitatile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova si dezvolta activitatea comerciala. In orice situatie in care folosim informatii cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grija si luam toate masurile necesare pentru ca drepturile si libertatile dvs. fundamentale sa nu fie afectate.

Oricand va puteti administra optiunile privind comunicarile comerciale si puteti reveni oricand asupra acetora in cadrul sectiunii "Administrare acorduri" aferanta contului dvs. MyAccount, insa din motive tehnice este posibil ca optiunea dumneavoastra sa nu fie inregistrata in sistemele Operatorului imediat.

(iv) Pentru a va permite sa participati la un concursuri

In masura in care sunteti de acord sa participati la concursuri, promotii, tombole sau alte asemenea organizate de Operator, va rugam sa aveti in vedere ca Operatorul va putea prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru derularea concursurilor cat si in scopurile conexe acestora, de exemplu pentru transmiterea datelor dvs. catre autoritatile fiscale in scopul declararii castigurilor obtinute.

Astfel, ne intemeiem aceste prelucrari pentru a aduce la indeplinire prevederile termenilor si conditiilor aferente concursului in scopul identificarii dvs. De asemenea, in masura in care suntem tinuti sa indeplinim anumite obligatii legale, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopurile impuse de lege, de exemplu date despre castigurile dvs. pot fi transmise catre autoritatile fiscale.

(v) Pentru apararea intereselor noastre legitime

Pot exista situatii in care vom folosi sau transmite informatii pentru a ne proteja drepturile si activitatea comerciala. Acestea pot include:

 • – Masuri de protectie a platformelor online ale Operatorului fata de atacuri cibernetice;
 • – Masuri de prevenire si detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informatii catre autoritatile publice competente;
 • – Masuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrari este interesul nostru legitim de a ne apara activitatea comerciala, fiind inteles ca ne asiguram ca toate masurile pe care le luam garanteaza un echilibru intre interesele noastre si drepturile si libertatile dvs. fundamentale.

De asemenea, in anumite cazuri ne intemeiem prelucrarea pe dispozitii legale precum obligatia de a asigura paza bunurilor si valorilor prevazuta de legislatia aplicabila in aceasta materie.

6.6. Telekom Mobile nu va prelucra datele cu caracter personal pentru niciun alt scop incompatibil cu scopurile prezentate in aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ii este solicitat sau este autorizat prin lege sa respecte cerintele legale nationale sau internationale sau dupa cum a fost astfel autorizat de dvs.

 1. (i) Afiliati ai Operatorului
 2. (ii) Subcontractori/parteneri ai Operatorului
 3. (iii) Prestatori de servicii (de exemplu firme de curierat)
 4. (iv) Autoritati publice

In aceste cazuri, ne asiguram ca accesul la datele dvs. de catre tertii persoane se realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor si confidentialitatea informatiilor, in baza unor contracte incheiate cu acestia.

6.8. Daca doriti sa deazactivati contul dvs. MyAccount, datele cu caracter personal asociate contului se vor sterge in termen de 30 de zile de la dezactivarea contului. In anumite cazuri datele dumneavoastra cu caracter personal sunt pastrate pe o perioada mai lunga de timp, de exemplu Telekom Romania Mobile are obligatia legala sa pastreze documentele financiar-contabile pentru o perioada de 10 ani (in masura in care acestea nu sunt prelucrate si in alte scopuri decat MyAccount, caz in care datele respective vor putea fi prelucrate in continuare de catre Telekom Romania Mobile in scopul/scopurile in care au fost colectate).

6.9. Telekom Romania Mobile prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in cadrul Uniunii Europene si Spatiului Economic European. Cu toate acestea, daca va fi necesar transferul datelor dvs. cu caracter personal catre destinatari din afara Uniunii Europene/Spatiului Economic European, Operatorul se va asigura ca datele dvs. cu caracter personal vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

6.10. In calitate de persoana vizata, aveti o serie de drepturi conferite de legislatia cu privire la protectia datelor cu caracter personal, precum:

Drepturi Ce inseamna acestea
a. Acces Puteti sa ne cereti:
 • • sa confirmam daca va prelucram datele cu caracter personal;
 • • sa va punem la dispozitie o copie a acestor date, prin solicitarea unei copii a dosarului personal;
 • • sa va oferim alte informatii despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le dezvaluim, daca le transferam in strainatate si cum le protejam, cat timp le pastram, ce drepturi aveti, cum puteti face o plangere, de unde am obtinut datele dvs., in masura in care informatiile nu v-au fost deja furnizate in cadrul prezentului Regulament.
b. Rectificare Ne puteti cere sa rectificam datele cu caracter personal inexacte. Este posibil sa incercam sa verificam exactitatea datelor inainte de rectificarea acestora.
c. Stergerea datelor Ne puteti cere sa va stergem datele cu caracter personal, dar numai in cazul in care:
 • • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • • dati curs unui drept legal de a va opune; sau
 • • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • • ne revine o obligatie legala in acest sens.
Nu avem obligatia de a ne conforma solicitarii dvs. de stergere a datelor dvs. cu caracter personal in cazul in care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara:
 • • pentru respectarea unei obligatii legale; sau
 • • pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta
Exista anumite alte circumstante in care nu suntem obligati sa respectam solicitarea dvs. de stergere a datelor, desi acestea doua sunt cele mai probabile circumstante in care v-am putea refuza aceasta solicitare. Va rugam, inainte de exercitarea acestui drept, sa va salvati toate informatiile deoarece veti pierde toate aceste informatii, iar Telekom Romania Mobile va fi in imposibilitate de a vi le pune la dispozitie, dupa caz, deoarece procesul de stergere a este un proces ireversibil.
d. Restrictionarea prelucrarii datelor Ne puteti cere sa restrictionam prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai in cazul in care:
 • • acuratetea lor este contestata (a se vedea sectiunea de rectificare), pentru a ne permite sa verificam acuratetea acestora; sau
 • • prelucrarea este ilegala, dar nu doriti ca datele sa fie sterse; sau
 • • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveti nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apara un drept in instanta; sau
 • • v-ati exercitat dreptul de a va opune, iar verificarea daca drepturile noastre prevaleaza este in desfasurare.
Putem continua sa folosim datele dvs. cu caracter personal in urma unei solicitari de restrictionare, in cazul in care:
 • • avem consimtamantul dvs.; sau
 • • pentru a constata, exercita sau asigura apararea unui drept in instanta; sau
 • • pentru a proteja drepturile Telekom Romania Mobile sau ale altei persoane fizice sau juridice.
e. Portabilitatea datelor cu caracter personal Ne puteti cere sa va furnizam datele cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, sau puteti solicita ca acesta sa fie „portat” direct catre un alt operator de date.
f. Dreptul de a se opune prelucrarii Va puteti opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal in temeiul interesului nostru legitim, in cazul in care considerati ca drepturile si libertatile dvs. fundamentale prevaleaza fata de acest interes. De asemenea, va puteti opune oricand prelucrarii datelor dvs. in scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fara a invoca vreun motiv, caz in care vom inceta in cel mai scurt timp posibil aceasta prelucrare.
g. Luarea de decizii automate Puteti cere sa nu faceti obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, dar numai atunci cand decizia respectiva:
 • • produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
 • • va afecteaza in alt mod similar si intr-o masura semnificativa.
Acest drept nu se aplica in cazul in care decizia la care s-a ajuns in urma luarii automate a deciziilor:
 • • ne este necesara pentru a incheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • • este autorizata prin lege si exista garantii adecvate pentru drepturile si libertatile dvs.; sau
 • • se bazeaza pe consimtamantul dvs. explicit.
h. Dreptul de a se opune comuni-carilor nesolicitate Telekom Romania Mobile nu va trimite comunicari nesolicitate decat daca v-ati exprimat consimtamantul in prealabil.
i. Dreptul de a depune o plangere In masura in care considerati necesar, aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute la literele a)-h) de mai sus, puteti inainta o cerere scrisa, datata si semnata la adresa Telekom Romania Mobile sau prin completarea unui formular online la adresa https://mobile.telekom.ro/formular-protectia-datelor/.

6.11. In masura in care nu doriti sa ne furnizati datele dvs. cu caracter personal in scopul crearii unui cont MyAccount, nu veti suferi nicio limitare a serviciilor furnizate de Telekom. Insa, bineinteles, nu veti mai beneficia de functionalitatile aferente contului MyAccount prezentate conform acestor TC.

Astfel, chiar si fara un cont MyAccount veti putea achizitiona produse si servicii de pe site-ul Operatorului, veti putea interoga pe alte cai consumul resurselor dvs. sau veti putea sa va abonati la newsletter/ buletine informative ale Operatorului, etc.

7. PRETURI

Preturile afisate in Aplicatia My Account includ TVA in cazul serviciilor postplatite. In cazul serviciilor preplatite Telekom Romanaia Mobile, TVA-ul este perceput la achizitionarea cartelei, iar valorile creditului ramas sau dedus sunt afisate fara TVA.

8. RASPUNDEREA

Clientii vor raspunde pentru orice daune, directe sau indirecte, aduse Societatii cu intentie sau din culpa (neglijenta sau imprudenta) utilizatorului sau persoanelor pentru care acesta raspunde, inclusiv Administratorul Utilizator, sau ca urmare a folosirii frauduloase a Serviciului.

Clientul a fost informat si accepta faptul ca Societatea nu poate fi facuta raspunzatoare, in niciun caz, pentru daunele, directe sau indirecte, cauzate Utilizatorului de nefunctionarea sau functionarea necorespunzatoare a Serviciului MyAccount.

9. INCETAREA ACESTOR TERMENI SI CONDITII

Oricare dintre parti are dreptul de a denunta prezentii termeni privind Serviciul MyAccount.

Denuntarea privind Serviciul My Account furnizat prin intermediul Aplicatiei My Account de catre Utilizator nu atrage dupa sine incetarea relatiei contractuale cu Societatea pentru celelalte servicii.

Incetarea din orice motiv a termenilor si conditiilor de folosire a serviciului my account va atrage dupa sine incetarea prezentilor Termeni si Conditii.

10. FORTA MAJORA. CAZUL FORTUIT

Forta majora si cazul fortuit inlatura raspunderea civila a partii care o invoca. Forta majora va fi considerata fiind un eveniment imprevizibil si insurmontabil pentru una dintre parti si aparut dupa activarea Serviciului. Un astfel de eveniment poate fi, de exemplu: razboi, actiuni umane violente, exproprierea, intreruperea alimentarii cu energie, conflict de munca, incendiu, furtuna sau alte fenomene extraordinare. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

11. MODIFICARI

Clientul a fost informat si accepta faptul ca Societatea isi rezerva dreptul de a modifica oricand, in mod unilateral prezentii termini si conditii de utilizare a Aplicatiei My Account. Utilizarea in continuare a Serviciului reprezinta acceptarea tuturor modificarilor aduse.

Societatea va informa Utilizatorii despre modificarile aduse TCU prin punerea la dispozitiilor a TCU actualizate pe site-ul https://mobile.telekom.ro, pe care Utlizatorii se obliga sa ii consulte periodic pe durata folosirii Serviciului.

Clientul a fost informat si accepta faptul ca in cazul in care modificarile il afecteaza in mod negativ acesta are posibilitatea de a dezactiva contul de utilizator in orice moment.

12. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Intregul continut al Aplicatiei My Account – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date – sunt proprietatea TELEKOM Romania Mobile si a furnizorilor sai si este aparat de legea pentru protectia drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul TELEKOM Romania Mobile a oricaror elemente enumerate mai sus se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare.

13. LITIGII

Orice litigiu in legatura cu utilizarea acestui Serviciu va fi rezolvat in conformitate cu Termenii si Conditiile de folosire a Serviciului My Account.

14. DIVERSE

Orice reclamatie cu privire la functionarea Aplicatiei MyAccount va fi adresata la numarul de telefon 1234 apel gratuit din reteua TELEKOM Romania Mobile.

Prin acceptarea acestor termeni si conditii, Clientul declara ca are varsta legala pentru a incheia si executa prezentul contract, ca a citit, a inteles in totalitate si este de acord cu termenii si conditiile de utilizare a Serviciului si Aplicatiei MyAccount.